logo

 

Zakonodavstvo po pitanju kemikalija u Republici Hrvatskoj s obzirom na članstvo u Europskoj uniji, u potpunosti je usklađeno s europskom legislativom. U nekim dijelovima još uvijek su na snazi zakonski i podzakonski akti temeljeni na europskim direktivama, ali sve više se primjenjuju europske uredbe kao direktno zakonodavstvo važeće za sve članice EU.

Zato su, osim Zakona o kemikalijama i pripadajućih mu pravilnika, na snazi uredbe vezane uz registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH), uz razvrstavanje, označavanje i pakiranje opasnih kemikalija (CLP), uz biocidne proizvode (BPR) i uz izvoz i uvoz kemikalija (PIC). Radi bolje preglednosti poveznice na pojedine skupine zakonskih akata razdijeljene su u posebna podpoglavlja:

- Nacionalno zakonodavstvo

- REACH

- CLP

- Biocidi

- Izvoz-uvoz