logo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju
Borongajska 83g
10 000 Zagreb

Telefon: 01 | 46 86 911
Fax: 01 | 46 41 368
e-mail: toksikologija@hzjz.hr


BROJEVI TELEFONA ZA INFORMACIJE O:

Edukaciji
Telefon: 01/46 86 915; 01/46 86 916

Očevidnicima
Telefon: 01/46 41 280

Sigurnosno-tehničkim listovima (STL)
- STL-ovi za kemikalije
Telefoni: 01/46 33 070; 01/46 86 919; 01/46 70 702; 01/46 27 936

- STL-ovi za biocidne pripravke
Telefoni: 01/46 86 918; 01/46 86 913

- STL-ovi za sredstva za zaštitu bilja
Telefoni: 01/46 86 917

PCN notifikacijama (Prilog VIII)
Telefoni: 01/46 86 912; 01/46 27 935

Deklaracijama i uputama
Telefoni: 01/46 86 917

BROJ TELEFONA ZA PRIPRAVNOST 24/7 (samo za hitne slučajeve):

098/405 636


DJELATNICI SLUŽBE ZA TOKSIKOLOGIJU:

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Voditeljica Službe za toksikologiju
Telefon: 01/46 86 917
e-mail: irena.jezic-vidovic@hzjz.hr

Anđelka Perković
Služba za toksikologiju
Odjel za procjenu toksikološkog rizika
Voditeljica odsjeka za praćenje rezultata u toksikologiji
Telefon: 01/46 86 910
e-mail: andjelka.perkovic@hzjz.hr

Daniela Čepelak Dodig, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Služba za toksikologiju
Voditeljica Odjela za biocide
Telefon: 01/46 86 918
e-mail: daniela.cepelak-dodig@hzjz.hr

Davor Gretić, mag. med. biochem., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za toksikologiju
Voditelj Odjela za sprječavanje kemijskih nesreća
Telefon: 01/46 86 919
e-mail: davor.gretic@hzjz.hr

Saša Đurašević, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za toksikologiju
Voditelj Odjela za kemijsku dokumentaciju
Telefon: 01/46 33 070
e-mail: sasa.durasevic@hzjz.hr

Jelena Gašpar, mag. ing. cheming.
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Voditeljica Odsjeka za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Telefon: 01/46 27 936
e-mail: jelena.gaspar@hzjz.hr

Magda Đuzel, mag. pharm.
Služba za toksikologiju
Odjel za biocide
Voditeljica Odsjeka za sigurnosno-tehničke listove
Telefon: 01/46 86 913
e-mail: magda.duzel@hzjz.hr

Tajana Lambert, mag. chem.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Voditeljica Odsjeka za registre kemikalija
Telefon: 01/46 86 912
e-mail: tajana.lambert@hzjz.hr

Sunčica Moslavac, mag. oecol.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Odsjek za registre kemikalija
Zdravstvena suradnica
Telefon: 01/46 27 935
e-mail: suncica.moslavac@hzjz.hr

Maja Knepr Šegina, dipl. ing.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijsku dokumentaciju
Voditeljica Odsjeka za kemijsku dokumentaciju
Telefon: 01/64 70 702
e-mail: maja.knepr-segina@hzjz.hr

Tomislav Jugkala
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Odsjek za registre kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 41 280
e-mail: tomislav.jugkala@hzjz.hr

Silvana Roso
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Odsjek za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 86 916
e-mail: silvana.roso@hzjz.hr

Tin Paudenović
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Odsjek za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 86 915
e-mail: tin.paudenovic@hzjz.hr