logo

Što treba navesti pod razvrstavanje po DSD-u, a što po CLP-u? Što znači naziv tvari po IUPAC-u? Zapravo nismo sigurni jesmo li mi obveznici dostave ovih podataka.

Odgovor:

Kod razvrstavanja po DSD-u trebate navesti znakove opasnosti (npr. T+, T, C, Xn, Xi i sl. ovisno o tome kako je tvar razvrstana) te R oznake, a kod razvrstavanja po CLP-u morate navesti GHS oznaku za piktogram (npr. GHS01 do GHS09, ovisno o tome koja pripada toj tvari) te H oznake. Nadalje naziv tvari treba navesti na engleskom jeziku jer se podaci šalju u ECHA-u.
Zapravo, je osnovno pitanje jeste li vi proizvođač tih tvari ili ih samo koristite, dakle u tom slučaju ih nabavljate od nekog drugog proizvođača. Ako ih nabavljate na domaćem tržištu, onda te podatke treba dostaviti Vaš dobavljač. Ako ih uvozite, onda vaše obaveze ovise o tome odakle ih uvozite. Ako je to iz zemalja EU, onda trebate provjerite je li ih Vaš dobavljač registrirao ili barem predregistrirao. Ako jest, onda ne morate dosatavljati podatke, ako nije onda morate. Ako ste tvari uvezli iz zemalja izvan EU, onda ih morate prijaviti.