logo

te ostalih tekućina za podmazivanje motora i sklopova automobila. U prilogu dostavljam tri STL-a za ulje, rashladnu tekućinu i kočionu tekućinu pa Vas molim da mi odgovorite moramo li slati tražene podatke s obzirom na tip robe koju uvozimo.

Odgovor:

Dostava podataka odnosi se na tvari. Konkretno, u proizvodu Paraflu 11 nalaze se tri tvari (sukladno Odjeljku 3. STL-a): etilen-glikol, natrijev nitrit i natrijev benzoat. Sad je samo pitanje odakle nabavljate te proizvode: je li to iz RH ili EU ili iz trećih zemalja. Ono što nabavljate na domaćem tržištu prijavit će proizvođač ili uvoznik pa ne morate Vi. Ono što nabavljate iz EU treba provjeriti kod dobavljača jesu li te tvari registrirane ili barem predregistrirane. Ukoliko nisu treba za njih dostaviti podatke. Ukoliko je nabava iz zemalja izvan EU treba za njih dostaviti podatke. Inače podaci se dostavljaju za tvari bez obzira jesu li opasne ili ne. Pročitajte ponovo naputke koje ste dobili uz tablicu. Vjerujem da će Vam sve biti jasnije. Također, s obzirom da se podaci šalju u ECHA-u nazivlje tvari mora biti na engleskom jeziku.