logo

Molim pojašnjenje.

Odgovor:

U popratnom dopisu uz tablicu te u napomenama u formularu tablice navedeno je kako se mora popunjavati svaka pojedina rubrika. Dapače u pojedinim rubrikama kada se na njih pozicionirate imate izbornik koji vam omogućuje izbor unosa. Konkretno kod predviđenih količina dani su rasponi količina tvari. Nadalje, s obzirom da se ovi podaci dostavljaju u ECHA-u, nazivlje tvari treba pisati na engleskom jeziku.