logo

Od našeg dobavljača (SLO) dobio sam informaciju da to vezivo spada u polimere i izuzeto je iz registracije po uredbi REACH. Molim vas da mi potvrdite da je to točno.
Također i ove kemikalije: amonijačnu vodu 25% referentni registracijski broj 01-2119488876-14-0073, amonij sulfat 26% referentni registracijiski broj 05-2118361961-37-0000 te natrijev hidroksid referentni registracijiski broj 01-2119457892-27-0042. Ove podatke sam dobio od naših dobavljača nadam se da je to sve što smo mi trebali napraviti.

Odgovor:

S obzirom da navedenu tvar nabavljate iz EU tvrtka koja to proizvodi ili distribuira ima obvezu registracije svih proizvoda koji su podložni uredbi REACH. Polimeri su stvarno izuzeti od registracije. Da je navedena kemikalija podložna registraciji (što bi značilo da ne spada u polimere) slovenska tvrtka više ne bi mogla proizvoditi navedenu tvar.
S obzirom da je Vaš dobavljač za ostale tvari iz RH Vi ne morate registrirati te tvari, a samim time ne morate dostavljati podatke o njima u HZTA putem tablice koju ste dobili od HGK.