logo

Ljepila sadrže razne vrste otapala. Nakon sušenja otapala ishlape i na klamericama ostaje tanki sloj ljepila kao npr. sloj laka ili boje. Napominjem da sva ljepila koja koristimo uvozimo iz EU. Naše je pitanje da li mi podliježemo predregistraciji i registraciji prema REACH-u s obzirom da smjesa koju smo upotrijebili za lijepljenje više nije ta smjesa nakon sušenja, nego čvrsti oblik osušenog ljepila. Za sva ljepila imamo STL-ove.

Odgovor:

Pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) obavlja se registracija tvari, a ne smjesa, odnosno proizvoda. Prema tome i Vaš dobavljač iz EU nije registrirao ljepilo nego svaku pojedinu tvar koja se nalazi u sastavu tog ljepila (otapala i sl.). Dakle sušenjem dolazi do isparavanja otapala i ponovo u ljepilu ostaju iste tvari koje su u njemu i bile, osim otapala, naravno. Ako su te tvari već registrirane od strane Vašeg dobavljača, onda ih vi ne trebate registrirati.