logo

(sredstava za čišćenje), a sirovine (čiste tvari) kupujemo od raznih dobavljača u Hrvatskoj i EU. Bili bismo Vam zahvalni ako biste nas uputili koje su naše obveze prema REACH uredbi. Što trebamo učiniti kako bi naše poslovanje bilo u skladu s REACH-om tj. kako bismo nakon ulaska RH u EU mogli poslovati prema propisima?

Odgovor:

Za tvari koje nabavljate na tržištu EU vjerojatno je pokrenut proces registracije po REACH-u ili je već dovršen. To možete provjeriti na internetskim stranicama ECHA-e. Uostalom Vaš dobavljač će u tom slučaju u STL-u navesti registracijski broj po REACH-u.

Što se tiče tvari koje nabavljate u Hrvatskoj, također, provjerite je li u STL-u naveden registracijski broj, pa ga provjerite na stranicama ECHA-e.

Ukoliko nema registracijskog broja, provjerite kod dobavljača je li pokrenut postupak registracije. Ako jest, neka Vam dostave neki dokaz o tome kao što je predregistracijski broj i sl. Ipak to ne znači da će ta tvrtka završiti proces registracije. Prema tome uvijek imajte u pričuvi rezervnu opciju, odnosno neku drugu tvrtku od koje ćete moći nabavljati sirovine za Vašu proizvodnju.

Inače Vi ste u ovom slučaju daljnji korisnik i morate ispuniti svoje obveze sukladno svom statusu. Uz izradu STL-a za Vaše proizvode, jedna od najvažnijih obveza je komunikacija u lancu nabave. To znači da Vašim dobavljačima tvari morate dostaviti podatke o namjeni tvari koje od njih nabavljate kako bi oni to mogli dodati u dokumentaciju, ako ta namjena već ne postoji.

Obveze daljnjih korisnika protežu se kroz cijelu uredbu REACH, a posebice se definira u Glavi V. Preporučam Vam da proučite pravni dio REACH-a (od 18. do 70. stranice). Ima samo 53 stranice.