logo

(otkupi starog željeza) u količinama preko 100 000 tona, te ga topimo u pećima te prema potrebi dodajemo, feromangan, silicij i ostale aditive (količine preko 100 tona godišnje koje sve uvozimo jer to se u RH ne proizvodi) potrebne za proizvodnju. Mi te tvari direktno uvozimo iz zemalja EU te bismo trebali tražiti od proizvođača potvrdu da su registrirani?
Za trosku koja je naš nus-proizvod, (klasificiran je kao otpad ključnog broja 10 09 03), inozemni kupci su nam rekli da bi trebala biti regulirana po REACH uredbi.

Odgovor:

Što se tiče sirovina, provjerite kod Vaših dobavljača jesu li registrirane prema REACH uredbi.
Što se tiče troske, radi se o smjesi, koja je dobivena iz poznatih tvari, koje ćete provjeriti jesu li registrirane kao što je navedeno pod 1. Prema tome nećete moći proizvoditi trosku, ako nećete imati sirovine za njenu proizvodnju. Međutim, vjerujem da su tvrtke iz EU to obavile pa ćete na taj način imati i registrirane tvari koje se nalaze u sastavu troske.
Još jednom napominjem: registriraju se tvari, a ne smjese. No, svakako onaj dio koji morate ispuniti prema REACH-u je izrada dokumentacije za Vaše proizvode, uključujući i trosku, a prvenstveno Sigurnosno-tehnički list.