logo

Tijekom 2011. i 2012. Bayer ured je registrirao 10 biocidnih proizvoda (uglavnom aerosoli i gelovi protiv mrava i komaraca). Proizvodi su od ove godine i u prodaji.
Interesira nas da li ti isti proizvodi moraju proći predregistracijski/registracijski proces, koji navodite u REACH uputama, bez obzira na nedavni registracijski postupak i važeće Rješenje od Ministarstva Zdravlja ?
Da li se REACH uopće odnosi na takve biocidne proizvode?

Odgovor:

Predregistracijski i registracijski postupci REACH-a ne odnose se na proizvode, već samo na tvari.
Aktivne tvari u biocidnim pripravcima ne podliježu postupcima REACH.a, jer se nalaze u procesu revizije prema „biocidnoj“ direktivi, odnosno od slijedeće godine prema novoj Uredbi o biocidnim pripravcima.