logo

kemijskih tvari, molim Vas za dodatna pojašnjenja.
Konkretan primjer koji ima naše trgovačko društvo je slijedeći:
a) Troklosen natrij (CAS: 51580-86-0) tvrtka nabavlja na tržištu EU (Italija) i uvozom iz Kine. Da li za tu sirovinu trebamo odraditi predregistraciju ili ne? Ako da u kojem slučaju? Godišnja količina uvoza je cca 15.000 kg.
b) Natrijev hipoklorit (CAS: 7681-52-9) tvrtka nabavlja na domaćem tržištu (RH). Da li za predmetnu kemikaliju treba izvršiti predregistraciju? Da li je dovoljno da prodavač kemikalije ima od proizvođača izvršen upis u REACH? Godišnja količina cca 4.000 t
c) Što je s kemikalijama koje se uvoze iz Republike Srbije, koja je posrednik u prodaji. Kemikalija je izvornog porijekla iz EU (Rumunjska) godišnja količina cca 500 t
d) Koji su rokovi za obavljanje tih radnji?

Odgovor:

U principu vrijeme za predregistraciju je prošlo, ali Hrvatska je u pregovorima dobila jedno određeno vrijeme kao prelazni period u kojem se može obaviti predregistracija i registracija. Za tvari, koje su već registrirane, potrebno je dobiti od Europske agencije za kemikalije (ECHA) podatke o registraciji kako biste mogli stupiti u kontakt s tvrtkom koja je obavila tu registraciju (registraciju može obaviti samo tvrtka s nastanom u EU). Danom pristupanja Europskoj uniji Vi ćete biti i uvoznik i daljnji korisnik (Downstream user – DU). Naime, EU uvozom smatra unošenje kemikalija na teritorij EU iz trećih zemalja. Dakle ono što ćete kupiti u Italiji, Njemačkoj itd. te ono što ćete kupiti od tvrtki iz RH neće se smatrati se uvozom. Te tvari onda ne treba registrirati ako se samo koriste.
Vi, također, niste niti proizvođač jer se proizvođačem smatraju samo tvrtke koje proizvode tvari. Tvrtke koje umješavaju te tvari u smjesu ili neki proizvod smatraju se daljnjim korisnicima.
Predregistracija je imala svrhu da se vidi koje sve tvrtke proizvode ili uvoze neku tvar kako bi se mogle ujediniti u Forum za razmjenu podataka (SIEF) ili konzorcij kako bi zajednički obavile registraciju.
Dakle konkretno, za tvari koje uvozite iz trećih zemalja (izvan EU) trebate obaviti registraciju, a za tvari koje nabavljate na domaćem tržištu ili tržištu EU ne morate obaviti registraciju.

Međutim podaci moraju postojati.
a) Za troklosen natrij koji nabavljate iz Kine (EU) trebate obaviti registraciju kao uvoznik.
b) Za natrijev hipoklorit vi ne morate obaviti registraciju nego tvrtka koja tu tvar proizvodi ili uvozi (ne znam da li to vaš dobavljač iz RH proizvodi ili uvozi, i odakle uvozi ako uvozi).
c) Za tvari koje se uvoze preko Srbije iz zemlje članice EU treba vidjeti je li registrirana ili ne te tražiti od proizvođača registracijski broj po REACH-u.

U pripremi je novi dopis koji će Vam biti poslan, zajedno s tablicom za upis tih tvari.