logo

kemikalija kao što su alkohol iz Makedonije i sumporna kiselina iz Srbije, a uvezene količine su veće od 1 tone/godini po pojedinom artiklu, da li smo podložni preregistraciji po RECH-u ?
Ako jesmo, koja je daljnja procedura, odnosno što bi trebali dalje učiniti po tom pitanju?

Odgovor:

S obzirom na količine tvari koje uvozite (> 1 tone/godini), one će morati biti registrirane. Registraciju može obaviti ili neki Jedinstveni zastupnik (Only Representative – OR) s nastanom u Europskoj uniji (EU) ili ćete to morati načiniti Vi kao uvoznik. Provjerite jesu li za te tvari već proizvođači pokrenuli postupak registracije, naravno ukoliko su proizvođači tih tvari iz zemalja koje spominjete ili nekih drugih zemalja koje nisu članice EU (NON-EU zemlje). Ukoliko su, pak, te tvari proizvedene u nekoj zemlji članici EU pa izvezene u treće zemlje, onda je za te tvari, vjerojatno, pokrenut postupak registracije i Vi u tom slučaju niste obvezni pokretati taj postupak.

Dakle prva je stvar utvrditi proizvođača, a zatim vidjeti je li pokrenut postupak registracije od strane tog proizvođača (naravno preko OR-a ili preko nekog drugog uvoznika u EU). Tek nakon toga možete razmišljati o daljnjim koracima.