logo

Bavimo se izradom metalnih konstrukcija i proizvoda od metala , te koristimo temeljne boje i razrjeđivače za antikorozivnu zaštitu proizvoda.

Odgovor:

Podatke trebaju slati tvrtke koje proizvode tvari (pod tvari misli se na čiste tvari) ili uvoze tvari (bilo da su u čistom obliku, u smjesi ili u proizvodu iz kojeg se mogu izlučiti). S obzirom da se radi o bojama očito je da se radi o smjesama tvari.
Nadalje, bitno je odakle nabavljate te tvari. Ukoliko ih nabavljate na domaćem tržištu, ili ih uvozite iz zemalja EU, onda ne morate dostavljati te podatke. Ipak provjerite, za Vašu sigurnost, jesu li te tvari registrirane ili predregistrirane, a pogotovo ako se radi o domaćim dobavljačima.
Ukoliko kemikalije nabavljate iz zemalja koje nisu članice EU, onda morate dostaviti podatke o tim tvarima (pazite, podaci se dostavljaju za svaku pojedinu tvar, a ne za ukupnu smjesu).
Obavezno pročitajte naš naputak koji ste dobili uz tablicu.