logo

- reciklažom, odnosno oporabom polietilenske folije i proizvodnjom proizvoda od polietilena (razne vrećice i vreće),
- reciklažom, odnosno oporabom PET ambalaže, te proizvodnjom PET folije i proizvoda od PET folije (vakumata).
U zemlje Europske unije izvozimo mljeveni PET (PET flakes), proizvode od PET folije (vakumate) i proizvode od polietilena - razne vrećice za trgovačke centre i vreće za smeće.
S obzirom na činjenicu da najveći dio naših proizvoda izvozimo u zemlje Europske unije, molimo Vaše mišljenje da li za naše izvozne sirovine (PET flakes) i proizvode imamo obvezu registracije prema Uredbi REACH.

Odgovor:

Vi radite oporabu i polimerni granulat ponovo pretvarate u sirovinu koju izvozite u zemlje EU. S obzirom da se radi o polimerima i s obzirom da Uredba REACH izuzima polimere, niste dužni dostavljati podatke o tim kemikalijama. Uostalom da je to podložno registraciji, onda zemlje iz EU sasvim sigurno ne bi kupovale te tvari od Vas jer im uredba REACH priječi uvoz neregistriranih tvari (naravno, onih koje su podložne registraciji po REACH-u.