logo

Polimeri izuzeti iz REACH (EZ) uredbe br. 1907/2006. Za sitotisak boje i ostale komponente koje uvozimo iz EU ili ih koristimo od domaćih proizvođača također se ne trebamo predregistrirati po REACH (EZ) uredbi br. 1907/2006 jer su proizvođači
dužni svoje komponente registrirati.
U koliko bi sitotisak boje ili neke druge komponente koje podliježu navedenoj uredbi uvozili iz
zemalja van EU tada bi se za te komponente trebale predregistrirati.

Odgovor:

Točno je sve kako ste naveli.