logo

da nismo ni proizvođači ni uvoznici tvari. Kemikalije koje koristimo i prateću dokumentaciju dobijemo od dobavljača, a to su uglavnom domaće tvrtke.

Odgovor:

Ukoliko sve tvari nabavljate na domaćem tržištu, onda niste obveznici dostave podataka. Malo zbunjuje ono „uglavnom“, ali pretpostavljam da i ostali vaši dobavljači imaju sjedište u RH.