logo

Hrvatske gospodarske komore prosljeđujemo vam podatke kao daljnji korisnik.

Odgovor:

Podatke trebaju dostaviti tvrtke koje uvoze tvari (pod uvozom se smatra unos tvari na teritorij EU) ili proizvođači tvari. Kako ste Vi daljnji korisnik, važno je znati odakle nabavljate te tvari. Dostavite nam podatak o tome pa će se odrediti treba li Vaše podatke slati u ECHA-u ili ne.