logo

jer uopće mi nije jasno što treba napraviti. Bavimo se proizvodnjom jedrilica i koristimo kemikalije koje u svom kemijskom sastavu sadrže stiren. Ako trebamo nešto prepraviti ljubazno vas molim da me kontaktirate.

Odgovor:

Prijavili ste se kao daljnji korisnik pa ne znamo odakle dolaze tvari za koje ste poslali tablice. Ukoliko su nabavljene u RH, onda za njih moraju poslati podatke tvrtke od koji ih nabavljate. Ukoliko su nabavljene iz EU onda njih registrira proizvođač ili uvoznik u EU. Tek ukoliko ste ih nabavili iz zemalja koje nisu u EU, onda za njih morate poslati podatke, ali u tom slučaju, kao uvoznik, a ne daljnji korisnik. Dobro je provjeriti je li prvi u lancu dobave (ako nabavljate tvari iz RH ili EU) poduzeo korake u smislu registracije ili barem predregistracije. U principu se podaci moraju dostaviti za tvari koje proizvodite ili ih uvozite (bilo da su u čistom obliku, ili u smjesi ili u gotovom proizvodu iz kojeg se mogu izlučiti). Pod uvozom se smatra unos tvari u RH iz zemalja koje nisu članice EU. Ukoliko nabavljate tvari iz zemalja EU onda je dovoljno provjeriti jesu li oni obavili ili pokrenuli postupak registracije. Vjerojatno jesu, ali dobro je provjeriti.
Dakle, za sve ono što nabavljate na domaćem tržištu ili iz EU ne morate dostavljati podatke, ali trebate upozoriti domaće dobavljače da to učine.

Što se tiče dijelova tablice koje niste popunili, a to je Indeks No, razvrstavanje po DSD i po CLP, podatke možete naći u tablicama 3.1. i 3.2. priloga VI Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11), a koji je praktički prijevod CLP uredbe. Još jedna napomena. Sigurno u proizvodnji koristite i druge kemikalije kao što su boje, lakovi, ljepila i sl. Provjerite ima li u tim smjesama još kakvih tvari osim stirena.