logo

Uvozimo kemikalije iz EU (čiste ali i smjese – mirisi, arome).
Korisnici smo kemikalija (iz uvoza i domaće proizvodnje) za pripremu novih proizvoda.
Molim potvrdu za moju pretpostavku, a to je, da se trebaju dati podaci za sve kemikalije (bez obzira na vrstu štetnosti) koje kupujemo i ugrađujemo u svoje proizvode, bez obzira o kojoj se količini radi (gramima ili tonama).
Molim Vas pojašnjenje o terminu: korisnici koji nisu daljnji korisnici – proizvođači proizvoda. Da li bi to mogli biti mi?
Ako ne, da li smo daljnji korisnici – formulatori smjesa?
Po kojoj smo osnovi dužni dostaviti podatke, i da li smo dužni?
Ako da, kako popuniti Tablicu sa podacima o smjesama koje imaju od nekoliko do nekoliko desetaka opasnih tvari-kemikalija, u svom sastavu.
Da li za svaku komponentu pojedinačno treba dati podatke uključujući i količine?

Odgovor:

Dostavljaju se podaci:
- za sve tvari bez obzira na opasna svojstva,
- za tvari koje se proizvode ili uvoze u količinama od 1 tone ili više,
Pojašnjenje pojmova:
- uvoz tvari je unos tvari (bilo da su u čistom obliku, u smjesama ili u gotovim proizvodima iz kojih se mogu izlučiti) na teritorij EU
- proizvodnja je proizvodnja tvari u čistom obliku,
- proizvodnja smjesa ili proizvoda nije proizvodnja nego daljnje korištenje
Dakle ako tvari nabavljate s teritorija EU, onda niste uvoznik i ne trebate popunjavati tablicu.
Ako ne proizvodite tvari, onda ne trebate popunjavati tablicu.
Pogledajte uvozite li tvari iz zemalja izvan EU i ukoliko su u količinama, svaka za sebe, većim od 1 tone, onda to prijavite.