logo

u HZTA o korištenju opasnih kemikalija i to u skladu s uredbom REACH. Od opasnih kemikalija u našem proizvodnom pogonu koriste se sredstva za čišćenje i lužina za lužiranje pekarskih proizvoda. Podaci o utrošenim količinama kemikalija na godišnjoj razini dostavlja se u HZT putem Zbirnih očevidnika o opasnim kemikalijama. Sve kemikalije nabavljaju se preko dobavljača koji su iz Hrvatske. Molim Vas informaciju o našim obvezama o dostavi traženih podataka u HZTA.

Odgovor:

Očito je da dio tvari koristite kao aditive za prehrambene proizvode, a te su tvari izuzete od registracije. S obzirom da tvari za ostale namjene nabavljate na hrvatskom tržištu, onda su vaši dobavljači dužni dostaviti tražene podatke. Upozorite ih na to, ali još više na obvezu registracije prema ECHA-i, jer ukoliko to ne obave kada stupimo u EU (imat će na raspolaganju godinu dana) nakon što prođe rok za predregistraciju nećete više od njim moći nabavljati te tvari.