logo

preko kojega vaš Zavod traži od firmi dostavu podataka o količinama kemikalija kojima firma godišnje raspolaže. Budući da svake godine naša firma predaje detaljna godišnja izvješća o maloprodaji, veleprodaji i uvozu kemikalija zanima me da li smo dužni sad još dodatno ispunjavati ove obrasce ili to u našem slučaju nije potrebno jer su podaci uglavnom jednaki onima koje redovito predajemo.

Odgovor:

U popratnim dopisima definirano je čemu služe ovi podaci koji se od Vas traže. Oni nemaju puno dodirnih točaka s očevidnicima koje nam šaljete sukladno Pravilniku o vođenju očevidnika. Međutim, ne moraju svi dostavljati te podatke. Obveza se odnosi na one koji proizvode tvari (bilo da su u čistom obliku ili u smjesi ili ugrađene u proizvode), na one koji uvoze tvari ali u nekim slučajevima i na daljnje korisnike. Dakle morate nam pojasniti situaciju koju imate u tvrtci pa ćemo moći savjetovati jeste li obveznik dostave podataka ili ne.