logo

ispunjene obrasce obzirom da smo kao izvoznici izvršili potrebnu preregistraciju pripravaka, "vidi dolje dopis od tvrtke iz Poljske". Ako postoje još neke zakonom propisane obveze lijepo Vas molim da nas uputite na njih.

Odgovor:

Kao prvo vjerojatno je obavljena predregistracija tvari, a ne pripravaka. Kao drugo, niste je obavili Vi, nego vaš jedinstveni zastupnik. Dakle sva prava u ovom času pripadaju njemu. Da biste ta prava što lakše i jednostavnije danom stupanja RH u EU prebacili na Vas, upravo i služi ovo prikupljanje podataka. Dakle dostavite podatke sukladno tablici u prilogu dopisa koji ste dobili i pošaljite nam je (napomena: nazivlje tvari pišite na engleskom jeziku jer se podaci dostavljaju u ECHA-u).