logo

regulativu vezanu za hemikalije u susjednim državama. Naime interesuje me da li prilikom uvoza hemikalijia ili biocida u Republiku Hrvatsku uvoznik plaća naknade i kolike, i da li je naknada propisana u fiksnom iznosu ili zavisi od količine uvoza.

Odgovor:
Odobrenja za uvoz kemikalija u RH ovisi o tome koliko je kemikalija opasna. Ako se radi o opasnoj kemikaliji prije uvoza treba biti načinjen sigurnosno-tehnički list (STL) prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH).Detaljne upute o načinu ispunjavanja te obrazac preko kojeg se to može učiniti može se naći na stranicama našeg Zavoda www.hzt.hr.
Tako ispunjeni STL treba dostaviti u naš Zavod. To se naplaćuje 400 kn + PDV.