logo

ako se udiše, uzrokuje jako nadraživanje oka, može nadražiti dišni sustav, nadražuje kožu, ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem, može izazvati alergijsku reakciju na koži i otrovna je za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Količina koja se uvozi je cca 200 kg godišnje.
1. Treba li imati zaposlenu osobu kemijske struke, odnosno može li to biti osoba kemijske struke srednje stručne spreme i je li to dovoljno.
2. Koji se ispiti iz toksikologije moraju položiti (da li za odgovornu osobu ili radnika)

Odgovor:

Sukladno Zakonu o kemikalijama i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili koje koriste opasne kemikalije, koje su razvrstane kako je opisano u pitanju, moraju pri obavljanju svojih poslova imati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama. Osoba mora imati završen fakultet koji je propisan ranije spomenutim Zakonskim i podzakonskim aktima.
Ta osoba mora položiti tečaj za odgovorne osobe. Svi ostali radnici koji rade s opasnim kemikalijama moraju položiti tečaj za rad s opasnim kemikalijama.