logo

Odgovor:
U koliko vaše kemikalije ne podpadaju pod PIC proceduru (Roterdamska konvencija), tada za uvjete stavljanja kemikalija na tržište drugih država EU morate kontaktirati nadležna tijela tih država (posebno za biocide, a vjerojatno i za sredstva za zaštitu bilja).