logo

od 1. Lipnja 2015 pa nadalje sve mješavine biti klasificirane, označene i pakirane sukladno toj Regulativi, molimo vas kao nadležno tijelo za dodatne naputke:
Preparat već je registriran
- Na koji način izvoditi novo klasificiranje prema 1272/2008 u Hrvatskoj?
- Dali postoje posebni nacionalni vremenski rokovi vezani na novu klasifikaciju. Kako dugo traje proces promjene klasifikacije?
Preparat već je registriran, potrebne dodatne izmjene.
- Dali je moguće paralelno sa notifikacija deklaracije i STL-a zbog nove klasifikacije prema Regulativi 1272/2008 napraviti i neke druge izmjene registracije?
- Ako je moguće, kakav je proces, koji su zahtjevi i kako dugo taj traje proces? Dali su uz to vezani troškovi
Da li ovo važi tako za biocide kao i za sve ostale kemikalije?

Odgovor:

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nije nadležno tijelo za navedenu uredbu, ali za nju radi kao služba za pomoć (Helpdesk za CLP).
Neke stvari nisu jasne. Pretpostavljam da mislite na Sigurnosno-tehničke listove (STL) kada govorite o registraciji. Naime mi zaprimamo STL-ove u naš registar, ali to ne nazivamo registracijom jer dovodi do zabune. Naime, kao što Vam je poznato, pojam „registracija“ koristi se za registraciju tvari pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), pa ako bi se taj isti izraz koristio kod zaprimanja STL-ova u naš registar vidite i sami kakvu bi to zbrku izazvalo.

Hrvatska je prihvatila europsko zakonodavstvo i u potpunosti će ga početi primjenjivati danom pristupanja Europsko uniji. Već sada se, u svari, ono primjenjuje s nekim izuzecima koji su vezani uz nacionalne nadležnosti i nadležnosti EU. Naime, s obzirom da još nismo članica EU, nismo u mogućnosti primjenjivati neke odredbe koje se odnose na nadležnosti tijela EU.

Ako uzmemo u obzir da bi od 1. 07. 2013. trebali biti punopravna članica EU i s obzirom da smo za primjenu uredbe 1907/2006 (REACH) dobili odgodu za predregistraciju i registraciju tvari do 1. 07. 2014., nema razloga da do 1. 07. 2015. razvrstavanje, označavanje i pakiranje smjesa u potpunosti ne bude istovjetno onom koje će biti na snazi i u ostalim članicama EU. Na našoj internetsko stranici www.hzt.hr možete pronaći zakonodavstvo koje je sada na snazi i ono koje će stupiti na snagu kada uđemo u EU. Iz toga se vidi naša usklađenost s uredbama, ali i direktivama (DSD – 67/548/EEC i DPD 1999/45/EC) koje su još na snazi.

Dakle nema više posebnih nacionalnih rokova za usklađivanje s CLP-om po pitanju smjesa. Oni su identični onima u EU.
Što se tiče procesa prerazvrstavanja, odnosno promjene s razvrstavanja prema DPD na razvrstavanje prema CLP, ono se mora uskladiti do 1. 07. 2015., odnosno do 2017. godine ako se kemikalije već nalaze u prodaji. Tvrtke to moraju učiniti do tih datuma, međutim s obzirom da mi to zaprimamo u naš registar (STL) ne bi bilo dobro da se to radi zadnji čas jer i nama treba neko vrijeme za pregled STL-ova i njihovo uvrštavanje u bazu, a posebice ako STL nije načinjen u skladu s prilogom II REACH-a ili u njemu ima bitnih pogrešaka (razvrstavanje i sl.), onda bi se moglo dogoditi da STL ne bude zaprimljen u naš registar do predviđenog roka.

Troškove provjere i zaprimanja STL-ova snosi tvrtka koja kemikaliju stavlja na tržište RH, bez obzira radi li se o proizvođaču, uvozniku, distributeru ili daljnjem korisniku. Što se toga tiče ništa se ne mijenja, ostaje sve kao i do sada.

Na žalost ne razumijem Vaše pitanje: „Dali je moguće paralelno sa notifikacija deklarcaije i STL-a zbog nove klasifikacije prema Regulativi 1272/2008 napraviti i neke druge izmjene registracije?“ Molio bih Vas da mi to pojasnite, a ako je moguće potkrijepite primjerom.

Što se tiče biocida i kod njih vrijedi razvrstavanje kao i kod drugih kemikalija, kao što je uostalom slučaj i u EU.