logo

značiti da Benetton ne treba izrađivati deklaracije za kemikalije ako ih ne stavlja na tržište RH.
U biti nekad se podrazumijevalo da ne treba, ali se pojavio pritisak od strane graničnih sanitarnih inspektora. Nisam siguran da je utemeljen.
„Članak 7.
Naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese.“

Odgovor:

Pozivate se na Zakon i Uredbu koji još nisu na snazi (članak 14. Zakona koji govori o datumu primjene). U Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11), koji se temelji na CLP uredbi i koji je na snazi, navodi se samo jedan stavak od dva koja ste vi naglasili: Naljepnica na tvari ili smjesi koja se stavlja u promet mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Dakle nema one rečenice o izuzetku. U rečenici se navodi „stavljanje u promet“, a prometom se smatra i uvoz, a to podrazumijeva uvoz kemikalija s naljepnicom (deklaracijom) na hrvatskom jeziku. Novi Zakon i nova Uredba će to promijeniti, ali na žalost tek nakon ulaska RH u EU.
U principu se, u praksi, nije inzistiralo da industrijske kemikalije, dakle one koje se neće stavljati u prodaju, obilježe naljepnicom na hrvatskom jeziku, ali se zato inzistiralo na uputi za rad.