logo

sulfata pentahidrata i kalijeva tiocianata. Naime, proizvođač (iz Japana) razvrstava kalijev tiocianat u kategoriju Ak.toks.4, te bakrov(II) sulfat pentahidrat u puno kategorija, s tim da uopće ne navodi H i P oznake. S obzirom da te 2 tvari nisu razvrstane prema tablici 3.1. Priloga VI. CLP uredbe, možete li mi pomoći oko razvrstavanja navedenih tvari?
Kako se u novom obrascu STL-a za tvari nigdje izričito ne traži navođenje proizvođača, moraju li se npr. izraditi 2 zasebna STL-a za istu tvar, ali različitog proizvođača ili vrijedi 1 za sve proizvođače?

Odgovor:

Razvrstavanje tiocianata postoji u Classification and Labelling Inventory i u popisu registriranih tvari na internetskim stranicama ECHE. Navedene su i kategorije opasnosti, H oznake i P oznake.
Bakrov(II) sulfat pentahidrat je razvrstan u skladu sa GHS, tj. CLP kriterijima i njega također možete naći na stranicama ECHE. H oznake su navedene, ali ne kao brojčane oznake, već pripadajući tekst!

Dakle, otvorite stranicu ECHA-e. Na desnoj strani je popis baza i odaberite „Registrated substances“ ili „Classification & Labelling Inventory“, upišite CAS broj, stavite kvačicu da pristajete na uvjete korištenja i otvorite!
Vidjet ćete da različiti proizvođači ponekad različito razvrstavaju istu tvar no to je dozvoljeno. Pravo i odgovornost proizvođača je da tvar razvrsta prema podacima kojima raspolaže i jasno, za njihovu vjerodostojnost odgovara.