logo

Pitanja i odgovori

od 1. Lipnja 2015 pa nadalje sve mješavine biti klasificirane, označene i pakirane sukladno toj Regulativi, molimo vas kao nadležno tijelo za dodatne naputke:
Preparat već je registriran
- Na koji način izvoditi novo klasificiranje prema 1272/2008 u Hrvatskoj?
- Dali postoje posebni nacionalni vremenski rokovi vezani na novu klasifikaciju. Kako dugo traje proces promjene klasifikacije?
Preparat već je registriran, potrebne dodatne izmjene.
- Dali je moguće paralelno sa notifikacija deklaracije i STL-a zbog nove klasifikacije prema Regulativi 1272/2008 napraviti i neke druge izmjene registracije?
- Ako je moguće, kakav je proces, koji su zahtjevi i kako dugo taj traje proces? Dali su uz to vezani troškovi
Da li ovo važi tako za biocide kao i za sve ostale kemikalije?

u izmjeni etiketa zbog promjene imena tvrtke pa Vas molimo za pomoć.
Da li je potrebno pisati sastav proizvoda - smjese koja nije označena kao opasna kem. Konkretno radi se o ljetnom autoglasu koji ima manje od 5% alkohola+tenzidi, a ostalo je voda.
1. Da li na etiketi mora po zakonu pisati Sadrži <5% alkohola+tenzidi ?
Iščitavajući Pravilnik o raz.oz. obilj.i pak.opas.kem N:N: 64/11 nalazim u skladu s čl.17.da je to obavezno samo za opasne kem. i to točno def.u dijelu Identif.oznaka proizvoda za smjesu mora sadržavati: b)
Molim Vas ako mi je negdje promaklo u nekom čl. Koji to def. molim Vas navedite.

značiti da Benetton ne treba izrađivati deklaracije za kemikalije ako ih ne stavlja na tržište RH.
U biti nekad se podrazumijevalo da ne treba, ali se pojavio pritisak od strane graničnih sanitarnih inspektora. Nisam siguran da je utemeljen.
„Članak 7.
Naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese.“

sulfata pentahidrata i kalijeva tiocianata. Naime, proizvođač (iz Japana) razvrstava kalijev tiocianat u kategoriju Ak.toks.4, te bakrov(II) sulfat pentahidrat u puno kategorija, s tim da uopće ne navodi H i P oznake. S obzirom da te 2 tvari nisu razvrstane prema tablici 3.1. Priloga VI. CLP uredbe, možete li mi pomoći oko razvrstavanja navedenih tvari?
Kako se u novom obrascu STL-a za tvari nigdje izričito ne traži navođenje proizvođača, moraju li se npr. izraditi 2 zasebna STL-a za istu tvar, ali različitog proizvođača ili vrijedi 1 za sve proizvođače?

Pitanje:
Kako da razvrstam i obilježim zapaljivu kemikaliju