logo

Da li su to pesticidi?

Odgovor:

Biocidi su sredstva za uništavanje živih bića i obuhvaćaju sve pesticide osim sredstava za zaštitu bilja.
Dakle i biocidi i sredstva za zaštitu bilja su pesticidi. Biocidi se koriste u komunalnoj higijeni (DDD – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija), za održavanje osobne higijene, za zaštitu materijala (npr. zidovi kuća od gljivica i drugih nametnika, brodova od lupara ili algi, drvo od različitih nametnika itd.) i na mnogim drugim mjestima (npr. za uništavanje štetnih riba, ptica itd.).
Kod nas je to područje regulirano Europskom uredbom o biocidnim pripravcima.