logo

SLUŽBA ZA TOKSIKOLOGIJU

 

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
10 000 Zagreb
OIB: 75297532041
IBAN: HR1923600001101244229

Služba za toksikologiju
Borongajska cesta 83g
10 000 Zagreb

Telefon za pomoć u hitnim kriznim situacijama s kemikalijama, a koji je na raspolaganju 24 sata na dan kroz svih 7 dana u tjednu:

098 / 405 636

 

Obavještavamo sve kandidate kako će se online tečaj za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama (sukladno stavku (3) članka 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14, 147/21)) održati 14. i 15. 12. 2022. godine.

 

 Prilog II Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) dopunjen je Uredbom Komisije (EU) 2020/878 od 18.06.2020.


Promjene REACH-a postavljaju nove zahtjeve za sigurnosno-tehničke listove (STL). Promjene su učinjene u skladu s pravilima za STL-ove iz 6. i 7. revizije GHS-a i Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
Promjene uključuju označavanje nano-oblika u STL-ovima. Svaki relevantan odjeljak u STL-u će naznačiti obuhvaća li odjeljak nano-oblike, koji različiti nano-oblici su obuhvaćeni, te povezati svaki nano-oblik s odgovarajućim sigurnosnim informacijama.
Također su specificirana pravila za uključivanje UFI oznake u STL. Ako je potrebna, UFI oznaka će biti uključena u pododjeljak 1.1. STL-a.
U odjeljak 3. STL-a moraju biti uključene tvari s harmoniziranim razvrstavanjem, specifičnim koncentracijskim granicama, M-faktorom, te procjenom akutne toksičnosti, ako su dostupne.
Nadalje, dopunjeni su zahtjevi za STL-ove za endokrine disruptore i smjese. Pododjeljak 2.3. pruža informacije o svojstvima endokrine disrupcije pojedine tvari. Tvar koja izaziva endokrinu disrupciju mora biti naznačena u odjeljku 3. STL-a ako je prisutna u koncentraciji koja premašuje 0,1 %. Informacije o svojstvima endokrine disrupcije koje uzrokuju zdravstvene ili ekološke učinke dostupne su u novim pododjeljcima 11.2. i 12.6. STL-a.
Ova uredba je stupila na snagu 16.07.2020. i primjenjuje se od 01.01.2021. uz prijelazno razdoblje od dvije godine.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 16. dio

Obzirom da je primjena Priloga VIII. Uredbe CLP za smjese razvrstane kao opasne temeljem učinaka na ljudsko zdravlje i/ili fizikalnih opasnosti, a koje su namijenjene potrošačkoj ili profesionalnoj uporabi, stupila na snagu 1. siječnja 2021. godine te je imenovanom tijelu države članice na čije se tržište smjesa stavlja potrebno dostaviti podatke u skladu s Prilogom VIII. (takozvane podneske), odlučili smo otvoriti novu rubriku na našoj stranici pod „Savjeti privrednicima“ i pod naslovom „Prilog VIII.“. U navedenoj rubrici pronaći ćete tekstove koje smo pripremili, a koji su nastali kao „odgovori“ na najčešće postavljena pitanja. Podaci koje se u njima nalaze prikupljeni su iz Priloga VIII. Uredbe CLP, smjernica o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama – Prilog VIII. Uredbi CLP, stranice Poison centres i saznanja do kojih smo došli prisustvujući radionicama i seminarima koje je pripremila ECHA.

 

KAKO NOTIFICIRATI KEMIKALIJE ZA HRVATSKO TRŽIŠTE

Za sve kemikalije koje podliježu članku 31. Uredbe REACH potrebno je dostaviti sigurnosno-tehnički list (STL) za upis u registar kemikalija. STL treba biti kompletno na hrvatskom jeziku i sadržavati broj telefona hrvatskog Centra za kontrolu otrovanja (01/2348-342). STL je potrebno poslati na upis u registar kemikalija na e-mail toksikologija@hzjz.hr u word ili pdf formatu.

Ako kemikalija podliježe Prilogu VIII. Uredbe CLP, tada je uz STL potrebno odraditi i PCN notifikaciju, odnosno notificirati kemikaliju putem ECHA-inog portala za Centre za otrovanja.

PCN notifikacije se neće naplaćivati, ali se upis STL-ova u registar naplaćuje po cijeni od 240 HRK (+ PDV) po dokumentu, odnosno 120 HRK (+ PDV) po dokumentu za reviziju.

HOW TO NOTIFY CHEMICALS FOR CROATIAN MARKET

Safety data sheets (SDS) of all chemicals that are subject to Article 31 of REACH Regulation need to be sent for inclusion into the Croatian registry of chemicals. SDS documents need to be completely in Croatian language and contain the emergency number of the Croatian Poison Control Centre (+385 1 2348 342 - Centar za kontrolu otrovanja). They should be sent to the e-mail toksikologija@hzjz.hr in word or PDF format.

If the chemical is subject to Annex VIII of CLP Regulation then the PCN notification needs to be done through the ECHA portal for Poison Centres as well.

There is no fee for the PCN notification, but we charge inclusion of SDS documents to our registry of chemicals in the amount of 240 HRK (+TAX if applicable) per SDS document or 120 HRK (+TAX) per SDS document for revision.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 15. dio

U srijedu 26.05.2021. s početkom od 9 sati održat će se webinar vezan za pripremu PCN podnesaka. Webinar ćemo bazirati na upitima i pozivima koje smo do sada zaprimili tako da su teme kojih se planiramo dotaknuti sljedeće:
• ECHA portal za prijavu podnesaka (prijava na portal, predaja podnesaka)
• IUCLID (izrada podnesaka, izrada dosjea)
Webinar je besplatan. Ako ste zainteresirani za isti, pošaljite nam e-mail sa svojim kontakt podacima kako bi Vam na isti poslali poveznicu za priključivanje webinaru. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila toksikologija@hzjz.hr uz napomenu u naslovu e-maila: Prilog VIII. Također, u e-mailu možete navesti prijedloge i želje što biste još dodatno htjeli da obradimo na webinaru. Ukoliko će biti u našoj moći, naravno da ćemo izaći u susret.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 14. dio

U srijedu 31.03.2021. s početkom od 10:00 sati će se održavati webinar vezan uz pripremu PCN notifikacija. Više podataka o webinaru, kao i poveznicu za priključenje možete pronaći na stranici Poison Centres-a preko sljedeće poveznice:  https://poisoncentres.echa.europa.eu/hr/-/webinar-on-poison-centre-notification-best-practice-from-start-to-market.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP – 13. dio

Dana 04.11.2020. ECHA je objavila webinar vezan uz početak obaveza dostave podataka za potrebe pružanja informacija u slučaju hitnih zdravstvenih informacija. Ukoliko ste zainteresirani, webinar naziva „Poison centres: closing in on the first compliance date“ potražite na poveznici: https://echa.europa.eu/hr/webinars/2020.
Dana 11.11.2020. ECHA je objavila webinar vezan uz uporabu zadnje verzije IUCLID alata, objavljenu 28.10.2020. godine. Ukoliko ste zainteresirani, webinar naziva „IUCLID October 2020 release“ potražite na poveznici: https://echa.europa.eu/hr/webinars/2020.
Glede obaveza vezanih uz Prilog VIII., od strane Enforcement Forum-a (https://echa.europa.eu/hr/about-us/who-we-are/enforcement-forum), u najavi za 2022. godinu je provjera usklađenosti uvoznika i daljnjih korisnika s dostavom podataka prema imenovanim nacionalnim tijelima. Više o temi možete pročitati na poveznici: https://echa.europa.eu/hr/-/inspectors-to-check-duty-to-notify-mixtures-for-poison-centres.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 12. dio

Iza nas je radionica vezana uz Prilog VIII. koja se održala 13. listopada online. Hvala kolegama iz INA-e (Mirela Mavrinac i Hrvoje Raukar) koji su nas vodili kroz notifikacije korištenjem alata IUCLID i hvala svima koji su prisustvovali. Bilo je prekrasno slušati Vas kako si međusobno pomažete. Nadam se da Vam je radionica bila od koristi, barem kao nekakav putokaz toga što će se i kako raditi. Naravno da će se sve iskristalizirati jednom kada počnemo primjenjivati Prilog VIII. i s njime povezane alate.
U međuvremenu, u nastavku se nalaze sažeci na radionici održanih predavanja.

IUCLID                           Prilog VIII. Uredbi CLP                            UFI - sažetak

Građevinski radovi vezani uz uređenje sigurne sobe za prikupljanje i čuvanje receptura vaših smjesa su gotovi. U iduća bi 2 tjedna trebao biti odrađen i IT dio, tako da bi s početkom prosinca mogli biti spremni za prikupljanje notifikacija sukladnih Prilogu VIII.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 11. dio

Radionica najavljena za listopad će se održati 13.10.2020. s početkom od 10:00 sati, online.

Više saznajte ovdje.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP - 10. dio

Epidemija novim koronavirusom (SARS—CoV-2) poremetila je planove tako da radionica planirana u lipnju, tj. početkom srpnja nije održana. Novi datum nije definiran, no održat ćemo je u listopadu, bilo druženjem uživo, bilo putem web-a.

Više saznajte ovdje.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP – 9. dio

U pripremi je edukacija vezana uz Prilog VIII. Uredbi CLP. Obzirom da nije poznato hoće li nam biti dostupna demo verzija PCN formata, još uvijek nije sigurno hoćemo li organizirati radionicu ili ipak „samo“ seminar. Ova nepoznanica donekle utječe i na sam termin edukacije, koja je do sada odgođena već u dva navrata.

Više o edukaciji saznajte ovdje.

 

REF-6 projekt

„REF“ (REACH-EN-FORCE) obilježava projekte koji se odvijaju na godišnjoj bazi, na razini Europske Unije. Iz godine u godinu teme su drugačije, obično su vezane uz Uredbu REACH, no 2017. godine  glavna je tema bilo razvrstavanje i označivanje smjesa u skladu s Uredbom CLP, što se i opet ne može odvojiti od Priloga II. Uredbe REACH, tj. od STL-ova. Stoga se kao predstavnik Hrvatske u pripremama REF-6 projekta našla i djelatnica Službe za toksikologiju, koja je kasnije, na radionici u ECHA-i u listopadu 2017., nastupila kao jedan od trenera. Treneri su bili podijeljeni u grupe od 2 osobe te su o slučajevima pripremljenima i razrađenima tijekom pripremnog dijela, raspravljali s prisutnim inspektorima. Iz 28 država, radionici su prisustvovala po dva inspektora.

Više o projektu saznajte ovdje.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP – 8. dio

CARACAL 33  (14. i 15. siječnja 2020.)

Tema prvoga dana je bilo harmonizirano razvrstavanje tvari koje će biti uključene u iduće izmjene i dopune Priloga VI. Uredbi CLP. Tema drugoga dana su i opet bile izmjene i dopune originalnog teksta Uredbe komisije (EU) 2017/542 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dopune prilogom o harmoniziranim informacijama koje se odnose na hitni zdravstveni odgovor (Priloga VIII. Uredbi CLP).

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP – 7. dio

Radionica za imenovana nacionalna tijela i centre za otrovanja – rad na i uporaba PCN baze

(10. prosinca 2019.)

Nakon što su nam predstavnici ECHA-e predstavili mogućnosti pretraživanja PCN baze (prema imenu uvoznika ili daljnjeg korisnika, UFI broju, datumu notifikacije, …), predstavnici Finskog i Nizozemskog imenovanog nacionalnog tijela te Irskog i Norveškog centara za otrovanja su održali prezentacije vezane uz njihove načine prikupljanja podataka, tj. korištenja njima, kao i planove za veće ili manje korištenje buduće PCN baze.

Detaljnije informacije o radionici možete pronaći ovdje.

 

Implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP – 6. dio

 HelpNet CLP radionica (27. studeni 2019.)

 Glavna su tema radionice bile izmjene i dopune originalnog teksta Uredbe komisije (EU) 2017/542 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dopune prilogom o harmoniziranim informacijama koje se odnose na hitni zdravstveni odgovor (Priloga VIII. Uredbi CLP) i odgoda njegove primjene s 01.01.2020. na 01.01.2021., što bi trebalo postati službeno s danom stupanja nove Uredbe o Prilogu VIII. na snagu (očekuje se u drugoj polovici siječnja 2020.).

 Dakle, da! Primjena Priloga VIII. se odgađa za godinu dana.

Informacije o radionici možete pronaći ovdje.

 

U srijedu 31.03.2021. s početkom od 10:00 sati će se održavati webinar vezan uz pripremu PCN notifikacija. Više podataka o webinaru, kao i poveznicu za priključenje možete pronaći na stranici Poison Centres-a preko sljedeće poveznice:  https://poisoncentres.echa.europa.eu/hr/-/webinar-on-poison-centre-notification-best-practice-from-start-to-market.

Odgoda primjene Priloga VIII. Uredbi CLP???

Nakon dugotrajnih spekulacija hoće li doći do odgode primjene priloga VIII. Uredbi CLP, Europska je Komisija objavila javne konzultacije o mogućnosti odgode primjene Priloga VIII. za smjese namijenjene širokoj potrošnji s originalno propisanog datuma (01. siječanj 2020.) na 01. siječnja 2021. godine.

Na ovoj poveznici možete pronaći prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe CLP, prijedlog priloga koji se odnosi na informacije koje se odnose na hitni zdravstveni odgovor (dostupni i u obliku .pdf dokumenata ispod teksta) kao i na ova dva prijedloga pristigle komentare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4744568_en#isc-2019-04397.

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe CLP kao i prijedlog priloga koji se odnosi na informacije koje se odnose na hitni zdravstveni odgovor, možete pronaći u sljedećim datotekama:

PART-2019-299301V5.pdf
PART-2019-299302V3.pdf

Dana 13. veljače 2019. godine održana je Radionica vezana uz implementaciju i obradu podataka prikupljenih temeljem Priloga VIII. Uredbi CLP.
Predstavnici konzultantske tvrtke angažirane da načini studiju provedivosti zahtjeva Priloga VIII. Uredbi CLP, izložili su tijekom nekoliko mjeseci prikupljana stajališta kemijske industrije (uvoznika i daljnjih korisnika) vezano uz dostavu informacija o smjesama koje se stavljaju na tržište i koje su razvrstane opasne temeljem njihovih učinaka na zdravlje ljudi i fizikalnih učinaka, a koje služe centrima za otrovanja za postupanje u slučajevima hitnih zdravstvenih intervencija.

Informacije o radionici možete pronaći ovdje.

Situacija s implementacijom Priloga VIII. Uredbi CLP se polako kristalizira te je vrijeme da se održi seminar.
Planovi su izloženi, organizacija je u tijeku te je dogovoren datum održavanja radionice za 18.03.2019.
Radionica je organizirana u suradnji Ministarstva zdravstva, Centra za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatske gospodarske komore (HGK) te Službe za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Informacije o seminaru možete pronaći ovdje.

U Briselu je 03. listopada 2018. održan sastanak CARACAL sub-grupe  o mogućim izmjenama Uredbe CLP vezano uz Uredbu komisije (EU) 2017/542 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dodavanjem Priloga o usklađenim informacijama povezanim s hitnim zdravstvenim informacijama (implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP).

Informacije o sastanku možete pronaći ovdje.

Alternative flash content

Requirements

Kontakt

Služba za toksikologiju

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: toksikologija@hzjz.hr

Ostale stranice

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logo


» Stranicu možete posjetiti ovdje.