logo

 

Zakonodavstvo po pitanju kemikalija u Republici Hrvatskoj s obzirom na članstvo u Europskoj uniji, u potpunosti je usklađeno s europskom legislativom. U nekim dijelovima još uvijek su na snazi zakonski i podzakonski akti temeljeni na europskim direktivama, ali sve više se primjenjuju europske uredbe kao direktno zakonodavstvo važeće za sve članice EU.

Zato su,osim Zakona o kemikalijama i pripadajućih mu pravilnika, na snazi uredbe vezane uz registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH), uz razvrstavanje, označavanje i pakiranje opasnih kemikalija (CLP), uz biocidne proizvode (BPR) i uz izvoz i uvoz kemikalija (PIC). Radi bolje preglednosti poveznice na pojedine skupine zakonskih akata razdijeljene su u posebna podpoglavlja:

- Nacionalno zakonodavstvo

- REACH

- CLP

- Biocidi

- Izvoz-uvoz

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake