logo

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping  
Borongajska 83g
10 000 Zagreb
Fax: 01 | 46 41 368
E-mail: hzt@hzt.hr
 
BROJEVI TELEFONA ZA INFORMACIJE O:

Edukaciji
Telefon: 01/46 86 915; 01/46 86 916

Očevidnicima
Telefon: 01/46 41 280

Sigurnosno-tehničkim listovima (STL)
- STL-ovi za kemikalije
Telefoni: 01/46 86 919; 01/46 33 070

- STL-ovi za biocidne pripravke
Telefoni: 01/46 86 918; 01/46 86 913

- STL-ovi za sredstva za zaštitu bilja
Telefoni: 01/46 86 917

Deklaracijama i uputama
Telefoni: 01/46 86 917

Pripravnost za slučaj nesreća 24/7 (samo za hitne slučajeve)
Telefon: 098/405 636

Službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka
Anđelka Perković
Telefon: 01/46 86 910
e-mail: andjelka.perkovic@hzt.hr

Dopingu
Fax: 01/23 70 992
E-mail: info@antidoping-hzta.hr

- Prevencija dopinga; telefoni: 01/46 41 278,  01/46 27 934
- Doping kontrola; telefoni: 01/46 27 931, 01/46 27 932, 01/46 27 930

DJELATNICI:

Zdravko Lovrić, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Ravnatelj

Anđelka Perković
Tajnica
Telefon: 01/46 86 910
e-mail: andjelka.perkovic@hzt.hr

Davor Gretić, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Zamjenik ravnatelja
Telefon: 01/46 86 919
e-mail: davor@hzt.hr

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Predstojnica Službe za procjenu rizika
Telefon: 01/46 86 917
e-mail: irena@hzt.hr

Prim. dr. sc. Zoran Manojlović, dr. med.
Predstojnik Službe za antidoping; telefon: 01/46 27 935
e-mail: zoran.manojlovic@antidoping-hzta.hr

Daniela Čepelak Dodig, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Služba za procjenu rizika,
Voditeljica Odjela za biocide
Telefon: 01/46 86 918
e-mail: daniela@hzt.hr

Saša Đurašević, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za procjenu rizika,
Voditelj Odjela za sigurnosno-tehničke listove
Telefon: 01/46 33 070
e-mail: sasa.durasevic@@hzt.hr

Snježana Karlo, dipl. oecc.
Služba za antidoping,
Voditeljica Odjela za doping kontrolu
Telefon: 01/46 27 931  
e-mail: snjezana.karlo@antidoping-hzta.hr

Roman Latinović, dr. med.
Služba za antidoping,
Voditelj Odjela za prevenciju dopinga
Telefon: 01/46 41 278
e-mail: roman.latinovic@antidoping-hzta.hr

Ana Dobrila Bošnjak, dr. med., spec. int. med.
Služba za antidoping
Voditeljica Odjela za znanost i medicinu
Telefon: 01/55 10 650
e-mail: ana.dobrila.bosnjak@antidoping-hzta.hr

Jelena Tokić, mag. ing. cheming.
Služba za dokumentaciju i registre,
Viša stručna suradnica
Telefon: 01/46 27 936
e-mail: jelena@hzt.hr

Magda Petković, mag. pharm.
Služba za dokumentaciju i registre
Odjel za registre
Stručna suradnica
Telefon: 01/46 86 913
e-mail: magda@hzt.hr

Tajana Lambert, mag. chem.

Služba za dokumentaciju i registre
Odjel za dokumentaciju
Stručna suradnica
telefon: 01/46 86 912
e-mail: tajana@hzt.hr

Maja Knepr Šegina, dipl. ing.
Služba za procjenu rizika
Odjel za sigurnosno-tehničke listove
Stručna suradnica
telefon: 01/64 70 702
e-mail: maja@hzt.hr

Petra Mamić, prof.
Služba za antidoping,
Odjel za prevenciju dopinga,
Stručna suradnica
Telefon: 01/46 27 934
e-mail: petra.mamic@antidoping-hzta.hr

Vesna Barišić
Služba za antidoping,
Odjel za prevenciju dopinga,
Suradnica za informiranje u dopingu
Telefon: 01/46 27 933
e-mail: vesna.barisic@antidoping-hzta.hr

Tomislav Jugkala
Služba za dokumentaciju i registre,
Suradnik
Telefon: 01/46 41 280
e-mail: tomislavj@hzt.hr

Silvana Roso
Služba za sprječavanje kemijskih nesreća,
Suradnica
Tlefon: 01/46 86 916
e-mail: silvana@hzt.hr

Tin Paudenović
Služba za dokumentaciju i registre,
Suradnik
Telefon: 01/46 86 915
e-mail: tin@hzt.hr

Marija Čuljak
Služba za antidoping,
Odjel za doping kontrolu,
Suradnica
Telefon: 01/46 27 930
e-mail: marija.culjak@antidoping-hzta.hr

Damir Marunić
Služba za antidoping,
Odjel za doping kontrolu,
Suradnik
Telefon: 01/46 27 932
e-mail: damir.marunic@antidoping-hzta.hr

Piktogrami opasnosti