logo

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping  
Borongajska 83g
10 000 Zagreb
Fax: 01 | 46 41 368
E-mail: hzt@hzt.hr
 
BROJEVI TELEFONA ZA INFORMACIJE O:

Edukaciji
Telefon: 01/46 86 915; 01/46 86 916

Očevidnicima
Telefon: 01/46 41 280

Sigurnosno-tehničkim listovima (STL)
- STL-ovi za kemikalije
Telefoni: 01/46 86 919; 01/46 33 070

- STL-ovi za biocidne pripravke
Telefoni: 01/46 86 913; 01/46 86 918

- STL-ovi za sredstva za zaštitu bilja
Telefoni: 01/46 86 917

Deklaracijama i uputama
Telefoni: 01/46 86 917

Pripravnost za slučaj nesreća 24/7 (samo za hitne slučajeve)
Telefon: 098/405 636

Službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka
Anđelka Perković
Telefon: 01/46 86 910
e-mail: andjelka.perkovic@hzt.hr

Dopingu
Fax: 01/23 70 992
E-mail: info@antidoping-hzta.hr

- Prevencija dopinga; telefoni: 01/46 41 278,  01/46 27 934
- Doping kontrola; telefoni: 01/46 27 931, 01/46 27 932, 01/46 27 930

DJELATNICI:

Zdravko Lovrić, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Ravnatelj

Anđelka Perković
Tajnica; Telefon: 01/46 86 910

Davor Gretić, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Zamjenik ravnatelja; telefon: 01/46 86 919

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Predstojnica Službe za procjenu rizika; telefon: 01/46 86 917

Prim. dr. sc. Zoran Manojlović, dr. med.
Predstojnik Službe za antidoping; telefon: 01/46 27 935

Daniela Čepelak Dodig, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Služba za procjenu rizika,
Voditeljica Odjela za biocide; telefon: 01/46 86 918

Snježana Karlo, dipl. oecc.
Služba za antidoping,
Voditeljica Odjela za doping kontrolu; telefon: 01/46 27 931  

Roman Latinović, dr. med.
Služba za antidoping,
Voditelj Odjela za prevenciju dopinga; telefon: 01/46 41 278

Ana Dobrila Bošnjak, dr. med.
Služba za antidoping
Voditeljica Odjela za znanost i medicinu; telefon: 01/55 10 650

Saša Đurašević, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za procjenu rizika,
Voditelj Odjela za sigurnosno-tehničke listove; telefon: 01/46 33 070

Jelena Tokić, mag. ing. cheming.
Služba za dokumentaciju i registre,
Viša stručna suradnica; telefon: 01/46 27 936

Magda Petković
Služba za dokumentaciju i registre
Odjel za registre
Stručna suradnica; telefon: 01/46 86 913

Petra Mamić, prof.
Služba za antidoping,
Odjel za prevenciju dopinga,
Stručna suradnica; telefon: 01/46 27 934

Tomislav Jugkala
Služba za dokumentaciju i registre,
Suradnik; telefon: 01/46 41 280

Silvana Roso
Služba za sprječavanje kemijskih nesreća,
Suradnica;telefon: 01/46 86 916

Tin Paudenović
Služba za dokumentaciju i registre,
Suradnik; telefon: 01/46 86 915

Marija Čuljak
Služba za antidoping,
Odjel za doping kontrolu,
Suradnica; telefon: 01/46 27 930

Damir Marunić
Služba za antidoping,
Odjel za doping kontrolu,
Suradnik; telefon: 01/46 27 932

Vesna Barišić
Služba za antidoping,
Odjel za prevenciju dopina,
Suradnica za informiranje u dopingu; telefon: 01/46 27 933

Piktogrami opasnosti