logo

O zavodu

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) je zdravstvena ustanova zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. Zavod je osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997 godine. Uredbom je određena uloga ustanove.

Više o Zavodu pročitajte OVDJE.

U dva se navrata pokušalo ukinuti Zavod međutim svesrdnom podrškom hrvatskog, ali i međunarodnog gospodarstva Zavod se održao. Posebice je to važno i zbog telefona za pomoć u hitnim kriznim situacijama, a koji je na raspolaganju 24 sata na dan kroz svih 7 dana u tjednu:

098 / 405 636

O ovom prilikom želimo zahvaliti svim gospodarstvenicima i institucijama koje su nas podržale.

Vaša pisma podrške možete vidjeti OVDJE.

Shortly about the Institute

Croatian Institute for Toxicology and Antidoping (CITA) is a governmental institution responsible for prevention of poisoning and other harmful impact of chemicals and for the help in diminishing the consequences of accidents with dangerous chemicals.

Click here to read more about the Institute

Klasa: 020-01-01/17-014
Urbroj: 01-01/17-2031
19.07.2017.

Na natječaj objavljen u Narodnim novinama i u biltenu Zavoda za zapošljavanje te na stranicama Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, prijave je podnijelo ukupno 59 kandidata.

Nakon provedenog selekcijskog postupka za zasnivanje radnog odnosa odabrane su:

1.    MAJA KNEPR ŠEGINA, dipl.ing., ZAGREB
2.    TAJANA LAMBERT, mag. chem., ZAGREB

Ostali kandidati koji su bili pozvani na razgovor zadržani su u arhivi radi eventualnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Svim prijavljenim kandidatima zahvaljujemo na iskazanom interesu.

 

Temeljem konzultacija s Europskom agencijom za kemikalije i sukladno njihovim najnovijim preporukama sigurnosno-tehničkih listovi (STL) izrađeni prema Uredbi 453/2010 prije 1. 06. 2015. (što podrazumijeva da je odgovarajuća kemikalija stavljena na tržište prije 1. 06. 2015. godine) vrijede do 31. 05. 2017. godine.

To vrijedi samo ako:

  • su kemikalije u odjeljku 2.2. STL-a obilježene piktogramima te oznakama upozorenja i obavijesti sukladno Uredbi CLP,
  • STL nije izrađen ili revidiran nakon 1. 06. 2015. godine, odnosno ako je datum izdanja prije 1. 06. 2015. godine

Svi STL-ovi, koji mogu koristiti prijelazno razdoblje, moraju u potpunosti biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 2015/830 zaključno s 31. 05. 2017. godine.

S obzirom na promjene u STL-ovima koje se moraju načiniti do konca svibnja 2017. godine, a kako bi se ti STL-ovi uskladili s Uredbom (EU) 2015/830 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping neće naplaćivati slijedeće promjene u STL-u:
-  izbacivanje razvrstavanja prema DSD (67/548/EEZ) i DPD (1999/45/EZ) direktivama,
-  ažuriranje zakonskih akata,
-  ažuriranje normi

Zbog brojnih upita vezanih uz navođenje INCI nazivlja u STL-u obratili smo se Nadležnom tijelu za Uredbu REACH - Ministarstvu zdravstva i dobili smo slijedeći odgovor.
Odgovor pogledajte ovdje.

Prijevodom Uredbe Komisije (EU) 2015/830 na hrvatski jezik, došlo je do promjena u nazivima nekih odjeljaka i pododjeljaka STL-ova, tj. promjena u nazivima pojedinih dijelova unutar istih.
Promjene smo inkorporirali u postojeće formulare STL-ova te izradili nove koji su sukladni prijevodu Uredbe Komisije (EU) 2015/830.
Iste možete preuzeti  na našoj stranici. Da bi došli do njih kliknite ovdje.

Od 1. rujna 2015. biocidni proizvodi ne mogu se stavljati na tržište Europske unije ako se proizvođač ili uvoznik aktivne tvari kao takve ili u proizvodu ne nalazi na popisu koji vodi ECHA i koji se objavljuje na njenoj internetskoj stranici.

Saznajte više

Alternative flash content

Requirements

Piktogrami opasnosti

Kontakt

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: hzt@hzt.hr

Ostale stranice HZTA

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logoPosjetite stranice Službe za antidoping Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).
» Stranicu možete posjetiti ovdje.