logo

Naime, nama boju donose brodovlasnici, mi je ne uvozimo niti je ne plasiramo dalje.

Odgovor:

Upitno je podrijetlo tih boja. Ako te boje nisu registrirane ili barem predregistrirane po REACH-u, onda ih nećete moći koristiti kada uđemo u EU.
Dakle, svaki puta provjerite podrijetlo kemikalija, proučite REACH, jer ste kao daljnji korisnik podložni njemu, i prijavite tvari koje ste obvezni prijaviti. Na taj će Vam se način olakšati rad kada uđemo u EU.