logo

Uvozimo kemikalije-male količine od proizvođača Sigma-Aldrich iz Njemačke za kupce koji koriste te kemikalije isključivo za laboratorijske i znanstvene svrhe. Međutim, prema našim procjenama, predviđamo da bi u 2013. godini mogli uvesti slijedeća dva otapala za kromatografiju u količinama između 1-2 tone: acetonitril, REACH broj: 01-2119471307-38-XXXX i metanol, REACH broj:01-2119433307-44-XXXX. Obje kemikalije su registrirane prema REACH-u i uvozimo ih iz Njemačke i namijenjene su isključivo za prodaju na području Hrvatske u originalnom pakiranju proizvođača firme Sigma-Aldrich. Da li je potrebno da popunimo tablicu u privitku za metanol i acetonitril i pošaljemo u HZTA? Da li mi kao uvoznici-distributeri moramo također započeti postupak registracije po REACH-u za acetonitril i metanol iako su oni već registrirani?

Odgovor:

Sukladno pojašnjenju koje ste dali i s obzirom da su tvari registrirane, nije potrebno da dostavljate podatke bez obzira što ćete uvoziti više od 1 tone navedenih tvari. Također ne morate pokretati postupak registracije.