logo

uredbu, dostavljamo tražene podatke. Jesu li u redu?

Odgovor:

Molim vas da provjerite podatke i ispravite pogreške. Prema navedenom CAS broju ne mogu pronaći Vašu tvar, dapače daje mi neku sasvim drugu. Mislim da CAS br. nije ispravan. Ujedno molim da nazivlje tvari napišete na engleskom jeziku jer se podaci prosljeđuju u ECHA-u.