logo

ne prelazi 700 kg godišnje te ga stoga ne trebamo prijaviti.
Od ostalih kemikalija etanol nabavljamo iz HR, natrijev klorid od dobavljača iz HR, a proizvođač je iz EU.
Acetonitril i metanol su laboratorijska otapala koja nabavljamo od proizvođača odnosno njihovih podružnica iz EU (Merck, J. T. Baker, Sigma-Aldrich) preko njihovih zastupnika u HR.
Molim vas za vaše mišljenje da li smo dužni prijaviti neku od kemikalija.

Odgovor:

Prijavu su dužni učiniti Vaši dobavljači u RH, a ne Vi i to samo za one tvari koje proizvode ili uvoze iz zemalja izvan EU.