logo

Tvrtka je krajnji korisnik kemikalija, te uglavnom kupujemo kemikalije od dobavljača iz Hrvatske. Količine koje koristimo su ispod 1 tone, osim izopropilnog alkohola i Sikaflex 255 FC koje koristimo u količinama 1-10 tona, a dobavljač je u Hrvatskoj. Također smo uvoznik Xylana 4016 (proizvođač Whitford) u količini do 5 kg godišnje.

Odgovor:

Treba dostavljati podatke o tvarima, a ne o smjesama, odnosno pripravcima. Dakle tablica koju ste poslali za Sikaflex nije u redu. Trebate popuniti onoliko tablica koliko je tvari u tom proizvodu i to pod uvjetom da svake od tih pojedinih tvari ima u količini 1 tone ili više.
Nadalje naveli ste da te kemikalije nabavljate na tržištu RH. Dakle vi niste niti proizvođač tvari, niti uvoznik tvari. Prema tome tu prijavu treba obaviti tvrtka od koje nabavljate te tvari.