logo

koji se koristi u proizvodnji kao aditiv hrani.

Odgovor:

Dio natrijevog hidroksida koji koristite kao aditiv hrani nije potrebno registrirati prema REACH uredbi pa ga o toj količini NaOH ne morate slati podatke. Međutim ukoliko dio NaOH koristite u druge svrhe, onda ga treba prijaviti ukoliko ga uvozite iz zemalja koje nisu članice EU.