logo

Kakve točno obveze imamo prema REACH-u. Što točno moramo provjeriti/pribaviti?
Uvozimo iz EU rotorske pakete (limovi zaliveni aluminijem). Da li je dovoljna izjava od dostavljača za moj dosje o dobavljačima (izjava u privitku)?

Odgovor:

Što se tiče odljevaka kućišta elektromotora SL 200 (gus), radi se o gotovom proizvodu iz kojeg se, pretpostavlja, ne može izlučiti neka kemikalija. REACH za takve proizvode ne predviđa registraciju osim ako u kućištu nema još što dodatno. Vas bi, zapravo, trebao više zanimati VAŠ gotovi proizvod i tvari koje ugrađujete u njega (boje, kakovi, maziva i sl.). Takve tvari treba registrirati, ako ih uvozite ili proizvodite.

Vrlo je važno znati što se podrazumijeva pod uvozom. Naime, uvoz je unos tvari na teritorij EU iz zemalja koje nisu članice EU. Dakle, ako neku tvar nabavljate iz, npr. Italije, onda se to ne smatra uvozom i onda je za postupak registracije nadležan ili uvoznik, ako je tvar podrijetlom iz trećih zemalja, ili proizvođač, ako se radi o tvrtci sa sjedištem u EU.

Ovo je ujedno djelomični odgovor na Vaše drugo pitanje. Naime, kod nabave rotorskih paketa (limovi zaliveni aluminijem)radi se ponovo o gotovom proizvodu, ali ovdje još dodatno nabavljate taj proizvod na EU tržištu, što podrazumijeva da to od 1. 07. 2013. neće biti uvoz. Što se tiče dopisa koji ste dostavili, radi se o jednoj općoj izjavi kojom se samo potvrđuje da su usklađeni s REACH-om i da su oni daljnji korisnik. To ćete, uostalom biti i Vi nakon pristupanje EU. Ponovo napominjem da trebate obratiti pažnju na VAŠE gotove proizvode. Ima li u njima nešto što bi se pri uobičajenoj uporabi moglo iz njih izlučiti. To su tvari kojima treba posvetiti pažnju i za njih provjeriti je li pokrenut postupak kako nalaže uredba REACH od strane Vaših dobavljača ili nekog višeg u lancu dobave.