logo

Pitanje: 
Bavimo se proizvodnjom mekog pvc granulata. U proizvodnji koristimo jednu od reprotoksičnih sirovina, bis(2-etilheksil) ftalat, 1B kategorije (prema uredbi EZ-a br.1272/2008), a koja spada u listu tvari koje podliježu postupku izdavanja odobrenja. Sirovinu kupujemo u EU te je već autorizirana od strane našeg dobavljača. S druge strane, ishodovali smo od Ministarstva zdravstva i dozvolu za uvoz iste. Zadovoljavamo sve uvjete za korištenje kemikalije koji su propisani Zakonom o kemikalijama. 
 Na vašim stranicama pronašli smo novi Zakon o kemikalijama koji je donešen 01.02.2013 godine. U članku 12., stavak 2. piše da pravna osoba mora pri obavljanju djelatnosti osigurati zamjenu opasnih kemikalija onima koje su manje opasne, ako je to moguće i opravdano, uzimajući u obzir djelatnost koja se obavlja. Da li mi možemo ili ne možemo dalje koristiti sirovinu bis (2-etilheksil)ftalat? Meki pvc granulat prodajemo kabelskoj industriji za proizvodnju raznovrsnih kabela. Sirovinu ne koristimo za proizvodnju pvc granulata namjenjenog za proizvodnju igračka te za predmete opće upotrebe.

Odgovor:
Poštovana, I u dosadašnjem zakonodavstvu o kemikalijama bilo je predviđeno da se opasnije kemikalije zamijene onima manje opasnima. Konkretno bis(2-etilheksil) ftalat nalazi se na Listi opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen i to za slijedeće namjene: 1. Ne smiju se koristiti kao tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala u igračkama i proizvodima za skrb o djeci. 2. Igračke i proizvodi za skrb o djeci koji sadrže ove ftalate u koncentraciji iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala ne smiju se stavljati u promet. 3. Mjere u vezi s ovim unosom preispitat će se u svjetlu novih znanstvenih spoznaja o ovim tvarima i njihovim zamjenama te će se, ukoliko je to opravdano, te mjere izmijeniti. 4. U smislu ovoga unosa „proizvodi za skrb o djeci“ znače svaki proizvod čija je svrha djeci olakšati san, odmor, higijenu, hranjenje ili sisanje. Dakle, za proizvodnju za koju ste Vi namijenili tu tvar, nema ograničenja i možete je koristiti za tu svrhu. Dakako, da bi bilo bolje ukoliko je možete zamijeniti nekom manje opasnom kemikalijom ako je to moguće.