logo

Nadam se da je tablica korektno ispunjena.

Odgovor:

Na žalost nije. U tablici nedostaje razvrstavanje po DSD (znakovi opasnosti i R oznake). U CLP razvrstavanju nedostaju GHS piktogrami i H oznake. Također niste naveli rok za registraciju. Pogledajte upute u popratnom dopisu koji ste dobili uz tablicu.