logo

te će se preko nje vršiti registracija.
Proizvodnja obuhvaća:
- razlaganje zraka, čime se dobivaju plinovi dušik, kisik i argon u tekućem obliku, te se distribuiraju kao tekući ili pune u boce kao komprimirani. Tijekom godine, povremeno je potreban dodatni uvoz navedenih plinova, jednim dijelom iz EU, a jednim dijelom iz Srbije ili Bosne.
- proizvodnju acetilena iz kalcijeva karbida (uvoz iz EU)
- proizvodnju dušičnog oksidula koji je registriran kao lijek (iznimno se vrlo mala količina proizvodi u tehničke svrhe)
- proizvodnju CO2 (pod proizvodnjom se podrazumijeva preuzimanje CO2 koji je nusprodukt u procesima jedne druge industrije u Hrvatskoj, putem cjevovoda kojim smo direktno spojeni, njegovo pročišćavanje, ukapljivanje te proizvodnju suhog leda.
- nabavu amonijaka i sumporovog dioksida te njihovu distribuciju kao tekućeg ili punjenje u boce.
Kako ja do sad nisam bila uključena u taj dio, kolega koji je uključen u to rekao je da trebamo u Vašu listu upisati amonijak i SO2, dok ja nisam sigurna u to jer mi ne proizvodimo navedene tvari. Što je s ostalim plinovima?

Odgovor:

Vi trebate dostaviti podatke za svaki pojedini plin koji proizvodite u količini od 1 tone ili više. Zatim morate dostaviti podatke za sve tvari koje uvozite (bilo da se radi o plinovima ili tvarima iz kojih se proizvode plinovi ili se dalje stavljaju na tržište) ako ih uvozite u količinama od 1 tone ili više, ali samo za one tvari koje uvozite iz zemalja koje nisu članice EU.