logo

niz opasnih kemikalija, koje uredno pratimo (STL-ovi, radne upute, očevidnici, osposobljavanje radnika za rad na siguran način na tim poslovima itd.). Sve te opasne kemikalije uvoze se od renomiranih proizvođača iz EU čije tvari su registrirane prema REACH i CLP uredbi. Niti jedna kemikalija u primjeni ne sadrži SVHC tvari.

Odgovor:

Uredba REACH se odnosi na sve tvari, ne samo opasne. Da li i te tvari (koje nisu razvrstane kao opasne) uvozite iz EU. Ukoliko da, onda nam ne morate dostavljati nikakve podatke. Ukoliko neku od tvari, bez obzira je li opasna ili ne, uvozite iz zemalja koje nisu članice EU, onda ste za te tvari dužni dostaviti podatke putem tablice koju ste dobili od HGK.