logo

našeg proizvođača od kojeg kupujemo opasne tvari – lakove i razrjeđivače.
Možete li nam odgovoriti jer nismo sigurni da li smo Vam dužni dostaviti podatke za registraciju tvari za REACH?

Odgovor:

Dostavili ste STL-ove tvrtke iz Lichtenstaina, zemlje koja je članica Europskog gospodarskog prostora i koja, također, postupa po pravilima REACH-a. Dakle tvari uvezene iz te zemlje moraju biti registrirane ili barem predregistrirane kako nalaže REACH i Vi niste obveznici ponovne registracije, a što podrazumijeva da ne trebate dostavljati podatke u HZTA.
Svakako Vas moram upozoriti da Vam STL-ovi nisu usklađeni s Pravilnikom o ispunjavanju sigurnosno-tehničkog lista, odnosno Prilogom II REACH uredbe, odnosno njene izmjene i nadopune. Uskladite to i prilagodite se zakonodavstvu RH, a samim tim i legislativi EU.