logo

dostavlja podatke o količinama tvari koje koristi u tehnološkom procesu. Sljedeće kemikalije koriste se kao sredstva za površinsko čišćenje proizvoda i dijelova opreme: aceton, izopropanol, Coloradol-70 (diklorometan, metanol, 1-metoksi-2-propanol) te u galvanizaciji niklove kuglice. U prilogu se nalaze popunjene tablice za navedene tvari. Jesu li podaci u redu?

Odgovor:

Iz Vašeg se dopisa ne vidi podrijetlo tvari za koju dostavljate podatke. Naime, potrebno je dostaviti podatke za tvari koje proizvodite ili uvozite iz zemalja koje nisu članice EU. Ukoliko je to ovdje slučaj, onda ste vi uvoznik i ovu tablicu trebate popunjavati kao uvoznik. Ako tvar nabavljate iz RH ili EU onda niste obveznik popunjavanja ove tablice.
Molim odgovor na ovo pitanje.