logo

Odgovor:

Teško je iz dvije riječi prepoznati pitanje, ali pretpostavljam da ste ovim e-mailom htjeli dostaviti podatke o tvarima koje uvozite u RH. Kako u popratnom dopisu niste naveli od kuda nabavljate navedenu tvar nisam siguran jeste li vi stvarno uvoznik ili nabavljate tvari iz zemalja EU. U tom slučaju ne biste bili uvoznik.
HGK Vam je poslala tablicu u excelu i bilo je predviđeno da je popunite i pošaljete u istom programu kako bismo je mi mogli proslijediti dalje u ECHA-u. Mi ne možemo prosljeđivati skenirane dokumente.
Nadalje, pod indeks broj ste naveli krivi broj. Naime indeks broj se nalazi u tablicama 3.1. i 3.2. priloga VI. CLP uredbe koja je kod nas prenesena kao Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11).
Isto tako niste naveli razvrstavanje. Možda tvar nije razvrstana kao opasna, ali onda to treba napisati po razvrstavanje.