logo

Molim povratnu informaciju vezanu uz sredstva koja se koriste u proizvodnji, a ne ugrađuju se u proizvod kao npr. sredstva za pranje i dezinfekciju (npr. sredstvo za čišćenje domaćeg proizvođača koje sadrži 35 %-tni natrijev hidroksid) da li za njih trebamo dostaviti podatke o tvarima za predregistraciju?

Odgovor:

Podaci se moraju dostaviti za tvari koje proizvodite (što kod vas nije slučaj) ili ih uvozite (bilo da su u čistom obliku, ili u smjesi ili u gotovom proizvodu iz kojeg se mogu izlučiti). Pod uvozom se smatra unos tvari u RH iz zemalja koje nisu članice EU. Ukoliko nabavljate tvari iz zemalja EU onda je dovoljno provjeriti jesu li oni obavili ili pokrenuli postupak registracije. Vjerojatno jesu, ali dobro je provjeriti.
Dakle, za sve ono što nabavljate na domaćem tržištu ili iz EU ne morate dostavljati podatke, ali trebate upozoriti domaće dobavljače da to učine.