logo

Na temelju pravila za predregistraciju, zaključujemo sljedeće:
U našoj tvornici koja se bavi suvremenom hranidbom životinja, koristimo dvije kemikalije koje ne koristimo u proizvodnji hrane, tj. ne ugrađujemo u proizvode. Jedno je aceton od proizvođača iz RH, 2012. godine kupljen u količini od 10 litara, a služi za pranje glava pisača. Drugo je Grip fix proizvođača iz Njemačke. 2012. godine kupljen u količini od 800 kg,a služi kao lijepilo kod paletiranja vreća. Cijela ostala količina sirovina koje uvozimo, a mogla bi se smatrati kemikalijom, ugrađujemo u hranu za životinje. Prvenstveno se odnosi na vitamine, minerale, enzime i aminokiseline. Većina tih sirovina potječe iz zemalja EU.
Sirovina koju uvozimo iz trećih zemalja i ugrađuje se u hranu za životinje je kuhinjska sol (NaCl), proizvođača iz BiH. Ukoliko je potrebna dopuna podataka ili su podaci koje Vam šaljemo krivo klasificirani, molimo Vas za Vašu sugestiju.

Odgovor:

Vi niste dužni dostaviti podatke o tvarima jer nisu predmet registracije s vaše strane.